Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd

联系信息

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd
29 Joo Koon Rd, Singapore 628983 
新加坡, 628983
获得指南
电话: 6558 7515
传真: 6558 7517
编辑: Edit Listing

企业描述

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd位于新加坡。 该企业从事以下行业:批发商。
工业
工业 »  批发商
参与:
批发贸易,但汽车和摩托车除外, 其他批发
国际标准产业分类代码
46466

问题与答复

Q1

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd的电话号码是什么?

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd的电话号码是6558 7515
Q2

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd位于哪里?

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd位于29 Joo Koon Rd, Singapore 628983, 新加坡
Q3

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd有主要联系人吗?

您可以拨打电话号码6558 7515联系Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd。
Q4

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd的网址是什么?

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd的网站是www.bca.gov.sg

附近类似公司

Hong Xing Engrg & Construction Pte Ltd
29 Joo Koon Rd, Singapore 628983 
新加坡, 628983

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗